Op onze school, daar klinkt muziek!

Nieuwsbrief nr. 2 schooljaar 2017-2018

17-01-2018
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij een nieuwsbrief met een paar belangrijke zaken die we u voor willen leggen. Indien u naar aanleiding van deze nieuwsitems nog vragen heeft, dan horen we dit graag!

Met vriendelijke groet,
Team IKC De Koperwiek

Aanmeldingsdag

Op dinsdag 23 januari aanstaande houdt de gemeente Venlo de jaarlijkse aanmeldingsdag. Op deze dag melden ouders hun kind, dat in het komende schooljaar (augustus 2018-2019) vier jaar wordt, aan op een basisschool naar keuze. Om nieuwe ouders een goed beeld van De Koperwiek te geven, is onze school op die dag tussen 16.00 en 18.00u open voor een rondleiding, een gesprek, informatie van kinderen, teamleden en/of de directeur. Uiteraard is er dan ook gelegenheid tot aanmelden.


Ouders die eerder al een gesprekje en of rondleiding wensen, zijn van harte welkom. Neem gerust contact op met Anne-Marie Wintels, teamleider jongste kinderen. Zij geeft u graag een kijkje in onze school (077-3200484).

aanmelding.jpg


Ouders die al kinderen op De Koperwiek hebben en enkel willen inschrijven, kunnen bij de administratie en/of bij Anne-Marie een formulier ophalen en dit thuis of op school invullen. Het zou fijn zijn als we dit formulier op de 23-ste binnen hebben. Vanaf die tijd werken wij aan de organisatie voor het nieuwe schooljaar.

 

Interne verbouwingen

In beide gebouwen ziet u al een tijdje verbouwingswerkzaamheden. Hieronder leest u welke veranderingen/ verbeteringen er aan zitten te komen.

 

Kinderdagverblijf

In de Langstraat bouwen we aan kinderdagopvang voor 0 tot 4 jarigen. De nieuwe ruimtes zijn nagenoeg klaar. We wachten nog op inspectie van de GGD en hopen dan z.s.m. dagelijks opvang te kunnen bieden aan jongere broertjes of zusjes van kinderen die al op onze school zitten. Toekomstige Koperwiekkinderen zijn natuurlijk ook van harte welkom in ons kinderdagverblijf.

IMG-20180116-WA0000.jpg

 

Nieuwe teamkamer en administratie

In de Broekhofstraat krijgt het team een eigen ruimte om te pauzeren. Dat is fijn voor de medewerkers maar ook goed voor het onderwijs want tot op heden aten de leerkrachten in de gezamenlijke onderwijsruimte van unit 5 en 6 en dat betekende dat er telkens tafels verschoven moesten worden, dat de betreffende leerkrachten geen spullen konden klaar leggen enz.

Naast de teamruimte bouwen we ook nog een nieuw kantoortje. Op de plek waar voorheen de keuken zat komt binnenkort een balie voor onze administratie. Met ingang van 2018 is onze administratie namelijk verdeeld over onze beide gebouwen, zodat de ouders van de kinderen in de Langstraat ook snel even in het eigen gebouw iets kunnen afhandelen.
 

U kunt op de volgende momenten terecht bij de administratie:

Knipsel2.JPG

Bij dringende zaken zijn er op alle dagen in beide gebouwen ook teamleiders en/of Intern begeleiders aanspreekbaar.

 

TSO vrijwilligers gevraagd

Een deel van onze kinderen blijft tussen de middag een boterham eten op school. Dat gebeurt onder begeleiding van een aantal beroepskrachten en enkele vrijwilligers. Voor deze laatste groep zijn we op zoek naar mensen die op vaste momenten en/of flexibel (als invaller bij bijvoorbeeld ziekte) ons team willen versterken. Een vrijwilliger is rond 12.00u. op school aanwezig en begeleidt dan eerst een groepje kinderen tijdens het eten. Na de lunch verplaatst de begeleiding en het toezicht zich naar een activiteit (zo veel mogelijk in de frisse lucht).  Tegen 13.20u. zorgt het TSO team dat de kinderen weer startklaar in de groepen zitten. TSO medewerkers ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 10,00 per overblijfbeurt.
 

Kent u iemand die over goede Nederlandse taal beschikt, enthousiast is en graag met kinderen werkt of heeft u zelf interesse dan kunt u zich voor een vrijblijvend, verkennend  gesprekje melden bij Judith Verhoeckx (aanwezig op maandag- en donderdagochtend en dinsdagmiddag.

De gezonde en veilige school

Zoals in de schoolgids al vermeld staat is IKC de Koperwiek een gezonde school. Wij vinden het belangrijk dat er op school gezond eten en drinken is tijdens de pauzes, de lunch, tijdens uitjes en bij het trakteren. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen. De betrokkenheid van ouders vinden wij daarbij belangrijk. Zo gaan we er bijvoorbeeld van uit dat wanneer het kind naar school komt, het al goed ontbeten heeft.

 

De afgelopen jaren heeft de school zich vooral gericht op de gezonde pauzehap (o.a. middels de bekende pauzehapposter). Dit proces heeft De Koperwiek positief doorlopen. We merken dat leerlingen gezondere pauzehappen nuttigen; we zien regelmatig fruit en groente in de trommeltjes. 

Soms is de hoeveelheid hapjes die kinderen meenemen wat groot. Een pauzehap is een tussendoortje en geen vervanging van een maaltijd. Het nuttigen van een pauzehap moet niet te veel tijd in beslag nemen in de pauze. Bewegen en spelen is namelijk ook belangrijk! Dus een stukje fruit, groente of peperkoek (zonder allerlei suikerversieringen) dat hapklaar is, heeft onze voorkeur.   


We zien dus dat leerlingen, ouders en ook de leerkrachten zich meer bewust zijn van gezonde keuzes. Zo wordt er bijvoorbeeld bij de groepsfeestdagen gekozen voor gezonde traktaties.

Bij bepaalde feestdagen worden er natuurlijk uitzonderingen gemaakt (pepernoten, oliebollen). Op deze manier gaan de tradities niet verloren.

citroensapkuur-alles-over-water-met-citroen-drinken-citroenwater-kuur-afvallen-lever-ondersteunen1.jpg

 

Nu de meeste leerlingen een gezonde pauzehap nuttigen, vinden wij het een logisch vervolg om het drinken nader te bekijken. N.a.v. een enquête binnen het team kwam naar voren dat wij bij het drinken een gezonde keuze ook erg belangrijk vinden. Hierbij gaat de voorkeur uit naar water of een gezonde drank (water met citroen etc.).

 

Wij willen leerlingen de komende tijd zoveel mogelijk stimuleren om een gezonde pauzehap én drank mee te nemen. Het zou fijn zijn als u dit ook promoot bij uw kind(eren).

13Dec
Op donderdag 20 december is het feest op De Koperwiek! Om het... Lees meer
30Nov
Beste ouder(s)/verzorger(s), In deze nieuwsbrief leest u meer over... Lees meer
02Nov
Beste ouder(s) en verzorger(s), Hierbij de nieuwsbrief van november... Lees meer