Op onze school, daar klinkt muziek!

Nieuwsbrief november 2018

02-11-2018
Beste ouder(s) en verzorger(s),

Hierbij de nieuwsbrief van november 2018. We vragen uw aandacht voor een aantal zaken betreffende Kindcentrum De KoperwieK. Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, kunt u zich vanzelfsprekend richten tot een medewerker van het kindcentrum.

Met vriendelijke groet,
Team IKC De Koperwiek

Eigen gymzaal voor De Koperwiek

Mogelijk heeft u afgelopen donderdag, net als wij, in dagblad de Limburger gelezen dat de gemeente Venlo formeel besloten heeft om de gymzaal voor De Koperwiek niet op de oorspronkelijk beoogde plek (op het speelterrein van de locatie Broekhofstraat, aansluitend aan de lokalen van unit 6 en 8) te bouwen. Er komt nu een onderzoek naar andere plekken, bij voorkeur aan of in elk geval nabij onze school. Een en ander leidt helaas wederom tot vertraging. Jammer voor de kinderen van De Koperwiek en frustrerend voor het team.
a1.JPG
Wij hopen dat u begrijpt dat wij m.b.t. de gymzaal niet aan het roer zitten en afhankelijk zijn van de lokale overheid. Natuurlijk blijven we waar mogelijk de vinger stevig aan de pols houden. En daarnaast investeren we in de kwaliteit van ons gymonderwijs. Kinderen krijgen weliswaar nu slechts éénmaal drie kwartier i.p.v. twee maal een half uur bewegingsonderwijs,  maar de lessen worden in unit 4  t/m 7 wel verzorgd door een specialist die de motorische vaardigheden en het plezier in sport en spel wekelijks gedegen en vanuit kennis op methodische wijze aanbiedt.
 

Zodra er bij ons meer over de voortgang van onze gymzaal bekend is, brengen we u uiteraard op de hoogte.


Nieuwe verdeling managementtaken
Met ingang van 1 november legt Judith Verhoeckx haar functie als teamleider neer. Judith blijft gelukkig wel aan onze school verbonden maar ze gaat in een kleinere omvang werken als (expert)leerkracht. Naar aanleiding van deze verandering zijn de taken over de overige leden van het managementteam herverdeeld. Vanaf 1 november ziet de taakverdeling binnen het management van ons kindcentrum er als volgt uit:
a2.JPG

Onze centrale administratie heeft een mooie nieuwe ruimte gekregen in onze locatie Langstraat, op de 1ste verdieping. Daar zijn tevens de kantoren van de teamleiders van het jonge kind en de kinderopvang. Voor aanmelding, contractafspraken o.i.d. verwijzen we u dan ook graag naar deze locatie. In de Broekhofstraat is ook een loket waar u voor kleine zaken (zoals bijvoorbeeld verlofverzoeken) en vragen terecht kunt.
 

Atelierwerk in de groepen 5 t/m 8

Sinds de zomervakantie is er op donderdagmiddag voor de kinderen van unit 5 t/m 8 atelierwerk. Dit houdt in dat er via een wissel- en/of keuzerooster een uur lang tijd is voor een creatief vak (muziek, dans, drama, tekenen, handvaardigheid of een textiele werkvorm). Dat vak wordt gegeven door een interne specialist. De kinderen volgen deze lessen dus afwisselend in verschillende ‘ateliers’ bij een leerkracht die veel weet van c.q. gespecialiseerd is in één van de genoemde vakgebieden. Op deze manier willen we de ontwikkeling van de kinderen in de volle breedte stimuleren en de vaardigheid maar ook het plezier in het creatieve (muzische) denken en doen verhogen. De ene keer is de opzet via een roulatiesysteem, dan krijgen alle kinderen om de beurt één of twee weken lang een vak aangeboden. Na zes of acht weken heeft iedereen dus hetzelfde geleerd. De andere keer is er een keuze-atelier. Kinderen mogen dan vanuit interesse een keuze maken uit het aanbod. 
a3.JPG
Oude overhemden gezocht

Voor onze atelierlessen zijn wij op zoek naar overhemden waarvan we verfschorten kunnen maken. Heeft u nog oude overhemden liggen? Wij willen ze graag! U kunt ze afgeven bij de leerkracht van uw kind. Alvast dank!


Schoolproject over 'tijd'
Van 22 oktober t/m 16 november staat De Koperwiek in het teken van het schoolthema tijd. Alle units werken vier weken lang aan dit thema. Alle units zullen gedurende deze weken een wereldoriëntatiethema rondom tijd behandelen. Namelijk:

Unit 2    Herfst

Unit 3    Seizoenen (Herfst)

Unit 4    Dag en nacht /Wat bewaar jij?

Unit 5    Monniken en Ridders

Unit 6    Regenten en Vorsten/Pruiken en Revoluties

Unit 7    Jagers en Boeren

Unit 8    Burgers en Stoommachines
a4.JPG
Het schoolproject is op maandag 22 oktober met een speciale activiteit geopend. Als afsluiting van het schoolproject wordt door alle kinderen een grote tentoonstelling opgezet van werk van de aflopen weken. Die tentoonstelling is geopend voor ouders en belangstellenden op vrijdag 16 november van 11.30 uur tot ongeveer 12.00 uur. Kinderen verzorgen dan in groepjes een rondleiding voor ouders of laten gezamenlijk het resultaat van hun werk zien in de vorm van een lied, dans of toneelstukje. U bent van harte welkom om tijdens deze tentoonstelling een kijkje te nemen in de lokalen/gangen van uw kind(eren) maar u mag natuurlijk ook op andere plekken gaan kijken!

14Jan
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave van deze aankondiging. Lees meer
13Dec
Op donderdag 20 december is het feest op De Koperwiek! Om het... Lees meer
30Nov
Beste ouder(s)/verzorger(s), In deze nieuwsbrief leest u meer over... Lees meer