Op onze school, daar klinkt muziek!

Nieuwsbrief december

30-11-2018
Beste ouder(s)/verzorger(s),

In deze nieuwsbrief leest u meer over o.a. de tarieven voor de opvang in 2019 en de jaarsluiting. Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen hebben, dan staan we u graag te woord.

kpz.JPG
Mooie opsteker kinderpostzegels 2019

Jaarlijks helpt unit 7 van De Koperwiek de stichting Kinderpostzegels met de verkoop. Graag willen we hier vermelden dat we dit jaar na afloop gebeld werden door een medewerker die ons namens de stichting speciaal wilde bedanken vanwege het enorme bedrag dat door onze kinderen opgehaald is, namelijk €7.407. Een mooie opsteker en een groot compliment voor de kinderen van onze unit 7!

Tarief TSO
In 2015 kwam onze TSO in handen van Beste kinderopvang. Het bestuur van Beste deed toen de toezegging het toenmalige tarief twee jaar lang te handhaven. De TSO is de afgelopen jaren stevig geprofessionaliseerd. In elke unit werkt tenminste één beroepskracht. Bovendien hebben alle TSO medewerkers (beroepskrachten en vrijwilligers) scholing gevolgd en afgerond.

Het inzetten van meer en beter geschoolde mensen heeft de kwaliteit van onze TSO verhoogd, maar o.a. daardoor zijn de kosten voor de TSO de afgelopen jaren ook gestegen. Beste kinderopvang ziet zich daarom genoodzaakt het tarief voor de TSO met ingang van 1-1-2019 te verhogen naar € 2,60.
Knipsel.JPG
Tarieven KDV, POV en BSO
Met ingang van 2019 verandert er alweer het e.e.a. in de wet- en regelgeving voor kinderopvang. In de dagopvang moeten er o.a. meer medewerkers per groep ingezet worden en die medewerkers moeten extra scholing volgen. Dat is op zich natuurlijk een goede zaak want daarmee wordt de kwaliteit van de kinderopvang mogelijk nog beter. Maar dit betekent wel dat de kosten voor kinderopvang in Nederland stevig stijgen. Het bestuur van Beste zal iets van die kostenstijging doorberekenen aan de ouders die gebruik maken van de opvang. Om dit een beetje te compenseren, heeft de overheid de kinderopvangtoeslag voor dagopvang (hieronder valt sinds de harmonisatiewet ook de peuteropvang) met ingang van 1-1-2019 verhoogd van €7,45 naar €8,05.

Beste kinderopvang verhoogt het basistarief van €7,40 naar €8,00. Daarmee kunnen de meerkosten niet volledig gedekt worden maar blijft het basistarief, net als nu, voor ouders wel onder de maximale vergoeding.

De nieuwe tarieven voor de dagopvang 2019 staan op onze website. Het BSO tarief blijft volgend jaar ongewijzigd. Over het tarief voor de peuteropvang zijn we nog met de gemeente Venlo in overleg. Zodra de tarieven bekend zijn ontvangt u een bericht.

Jaarsluiting
Op donderdag 20 december staat er iets leuks te gebeuren op De Koperwiek. We sluiten dan met z’n allen het kalenderjaar feestelijk af. Details hierover ontvangt u binnenkort in een speciale nieuwsbrief. Voor nu is het alvast handig om te weten dat alle kinderen op 20 december ’s avonds om 17.30 uur in mooie feestkleren naar ons kindcentrum mogen komen. Ouders zijn van harte welkom om dan even mee naar binnen te gaan, want er is van alles te zien, te doen en te beleven. Rond 18.00u start er in de eigen klas voor alle kinderen een kerstdiner. Dat zal tot ongeveer 19.00 uur duren.

Nogmaals, alle details over de opzet van de dag, wat er precies te doen is om 17.30 uur op De Koperwiek en de organisatie van het diner ontvangt u binnenkort. In elk geval weet u met deze berichtgeving alvast dat het handig is de avond te reserveren.

Omdat de kinderen op donderdag 20 december ’s avonds naar school komen, hebben ze op vrijdag 21 december ’s middags vrij. De kerstvakantie begint dus voor alle kinderen op 21 december om 12.15 uur.

De kinderen die op vrijdagmiddag gebruik maken van BSO kunnen dat ook op deze vrijdag gewoon doen: de BSO is gewoon open tot 18.30 uur.

14Jan
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave van deze aankondiging. Lees meer
13Dec
Op donderdag 20 december is het feest op De Koperwiek! Om het... Lees meer
30Nov
Beste ouder(s)/verzorger(s), In deze nieuwsbrief leest u meer over... Lees meer