Op onze school, daar klinkt muziek!

MR publicaties

Beste lezer,
Hieronder vindt u de meest actuele publicaties van de MR van IKC De Koperwiek.
Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u zich wenden tot één van de MR-leden.
 
MR Algemeen website.pdf

2017-2018 MR Jaarverslag.pdf

Notulen 
30Nov
Beste ouder(s)/verzorger(s), In deze nieuwsbrief leest u meer over... Lees meer
02Nov
Beste ouder(s) en verzorger(s), Hierbij de nieuwsbrief van november... Lees meer
03Apr
De link om uw kind in te plannen voor de tussenschoolse opvang (TSO) via... Lees meer