Op onze school, daar klinkt muziek!

Contact, afmelden en aanvragen

Voor algemene vragen en aanmelden
Teamleider Peuteropvang
Anne-Marie Wintels
077 - 32 00 484
a.wintels@koperwiek.akkoord-po.nl

Afmelden bij ziekte of overige afwezigheid
Via het algemene nummer 077 - 32 00 484

Voor vragen over facturen en/of het contract 
kinderopvang@koperwiek.akkoord-po.nl
30Nov
Beste ouder(s)/verzorger(s), In deze nieuwsbrief leest u meer over... Lees meer
02Nov
Beste ouder(s) en verzorger(s), Hierbij de nieuwsbrief van november... Lees meer
03Apr
De link om uw kind in te plannen voor de tussenschoolse opvang (TSO) via... Lees meer